Pentru a aplica unitar prevederile Legii prevenirii nr.270/2017 si a HG nr,33/2018 privind stabilirea contraventiilor care intra sub incidenta Legii nr.270/2017,  organele de inspectie fiscala trebuie sa respecte procedura stabilita astfel:

  • verificarea in registrul unic de control si in evidentele ANAF daca au fost aplicate sanctiuni contribuabilului si daca au fost aplicabile prevederile Legii prevenirii.
  • intocmirea unui proces-verbal de contatare a contraventiei prin care se aplica un avertisment, la care se anexeaza planul de remediere, prin care se stabilesc masurile de remediere si termenele de remediere. (max. 90 zile calendaristice de la comunicare).
  • inscrierea de catre organul de control in registrul unic de control a masurilor dispuse prin planul de remeiere si termenele de remediere.
  • pentru mai multe contraventii constatate se incheie un singur plan de remediere cu actiuni concrete despre fiecare contraventie in cauza.
  • nu se dipune plan de remediere in situatia in care in timpul controlului contribuabilul isi indeplineste obligatia legala, sau in cazul in care contraventia nu este continua.
  • dupa expirarea termenului de remediere in termen de maxim 10 zile se va relua controlul  prin completarea planului de remediere si aplicarea sanctiunii daca este cazul , inscrierea in registrul unic de control a felului cum s-a finalizat  actiunea.
  • in cazul in care, in termen de 3 ani de la incheierea procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei , contravenieintul savarseste  din nou aceeasi contraventie,  sunt direct aplicabile prevederile legale in vigoare privind constatarea si sanctionarea contraventiilor