Situatiile financiare pentru 2017 au avut termen de depunere pana la 30 mai 2018

Firmele sunt obligate prin Legea 82/1991 republicata si completata sa depuna situatiile financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului de Finante.

Concret, regulile pentru depunerea situatiilor financiare aferente anului 2017 sunt incluse in Ordinul MFP nr. 470/2018.

Potrivit actului normativ, societatile comerciale vor depune situatiile financiare anuale in cel mult 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar. In general, exercitiul financiar coincide cu anul calendaristic, ceea ce inseamna ca situatiile pentru anul 2017 vor trebui depuse pana la 30 mai 2018, atunci cand se implineste termenul de 150 de zile de la incheierea anului trecut.

Pe langa societatile comerciale, acelasi termen va trebui respectat si de societatile/ companiile nationale, regiile autonome sau institutele nationale de cercetare-dezvoltare. In ceea ce priveste persoanele juridice fara scop patrimonial (ONG-uri, asociatii, fundatii etc), acestea trebuie sa depuna situatiile anuale in cel mult 120 de zile de la data incheierii exercitiului financiar, adica pana la final de aprilie 2018.

La randul lor, firmele aflate in lichidare sunt obligate sa depuna o raportare contabila anuala in termen de 90 de zile de la incheierea exercitiului financiar, adica pana pe 2 aprilie 2018.

Entitatile care nu au desfasurat activitate de la constituire pana la sfarsitul exercitiului financiar de raportare au avut obligatia  depunerii unei declaratii pe propria raspundere a persoanei care are obligatia gestionarii entitati, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, adica pana la 1 martie 2018.

Tinand cont de nerespectarea  termenele prezentate mai sus privind obligativitatea depunerii situatiilor finsanciare la organele fiscale Legea 82/1991 mentioneaza la art.41 punctul 2 lit.e) si g) ca aceste fapte constituie contraventii si se sanctioneaza conform art.42 cu amenzi astfel:

  • cele prevazute la pct.2 lit e) , astfel : cele referitoare la intocmire si semnare , cu amenda de la 2000 lei la 3000 lei, cea referitoare la depunerea in termenul legal, cu amenda de la 300 lei la 1000 lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 16 si 30 de zile lucratoare, si cu amenda de la 1500 lei la 4500 lei, daca perioada de intarziere depaseste 30 de zile lucratoare.
  • cele prevazute la pct.2 lit.g), cu amenda de la 100 lei la 200 lei  (nedepunerea declaratiilor de inactivitate).