Proiect de Ordin al Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind stabilirea operatiunilor care dau dreptul la debitarea contului de TVA.

Potrivit acestuia, conturile de split TVA ale firmelor vor putea fi poprite pentru datorii catre stat de catre organele de executare silita.
 Art. 1 – (1) Se stabilesc următoarele operaţiuni care dau dreptul la debitarea contului de
TVA:
a) înfiinţarea popririi asupra disponibilităţilor băneşti, de către organele de executare silită
competente;
b) înfiinţarea popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi, de organele de
executare silită competente;
c) înfiinţarea popririi asupra sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autorităţi
sau instituţii publice, de către organele de executare silită competente;
d) valorificarea bunurilor sechestrate/intrate, potrivit legii în proprietatea privata a statului,
de către organele de executare silită competente şi cele de valorificare a bunurilor intrate,
potrivit legii în proprietatea privata a statului;
e) alte situatii in care TVA aferenta achizitiilor de bunuri si/sau servicii a fost achitata de
titular dintr-un alt cont decat un cont de TVA sau prin alte instrumente/mijloace de plata, acesta
neavand obligatia efectuarii platii din contul de TVA.
(2) Operaţiunile prevăzute la alin. (1) se aplică în cazul persoanelor impozabile sau
instituţiilor publice înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care:
a) se afla in cel putin una dintre situatiile prevazute la art.2 alin.(1) din Ordonanţa
Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) opteaza pentru plata defalcata a TVA.
Art. 2 – Direcţia generală executări silite cazuri speciale şi structurile teritoriale din cadrul
acesteia, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale
ale finanţelor publice, precum şi organele fiscale teritoriale subordonate acestora vor duce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.