Ordinul nr. 2326/2017 privind declarațiile fiscale care se transmit obligatoriu prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distanță

În temeiul prevederilor art. 103 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor art. 11alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. –

Următoarele declarații fiscale se transmit obligatoriu electronic, prin intermediul internetului, pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală:

a) 100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”, cod 14.13.01.99/bs;

b) 101 „Declarație privind impozitul pe profit”, cod 14.13.01.04;

c) 120 „Decont privind accizele”, cod 14.13.01.03;

d) 205 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă, veniturile din jocuri de noroc și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit”, cod 14.13.01.13/I;

e) 207 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți”, cod 14.13.01.13/v.n;

f) 208 „Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”, cod 14.13.01.13/10i;

g) 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată”, cod 14.13.01.02;

h) 301 „Decont special de taxă pe valoarea adăugată”, cod 14.13.01.02/s;

i) 307 „Declarație privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”, cod 14.13.01.02/t.a;

j) 311 „Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”, cod:14.13.01.02/c.a.

k) 390 VIES „Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare” cod 14.13.01.02/r;

l) 394 „Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA” cod 14.13.01.02/f;

m) 710 „Declarație rectificativă”, cod 14.13.01.00/r.

Art. 2. –

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu declararea obligațiilor fiscale aferente lunii ianuarie 2018.

Art. 3. –

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.