Persoanele juridice. persoanele fizice autorizate, persoanele fizice care desfasoara activitati  in mod independent, asociatii si alte entitati fara personalitate juridica, care dispun de spatii autorizate in care se pot organiza evenimente gen nunti, botezuri, pentru incasarile in numerar pe zi, de la persoane fizice aferente serviciilor legate de aceste evenimente, pot solicita organului fiscal competent in administrarea obligatiilor fiscale,  printr-o cerere, aprobarea unui alt plafon de incasari mai mare decat 10. 000 lei.

Modelul de cerere pentru aprobarea/reinoirea/modificarea plafonului de incasari in numerar este prevazut in anexa nr. 1 din Ordinul 1265/2016 a MFP.

La cererea depusa, organizatorii de astfel de evenimente au obligatia sa anexeze urmatoarele documente prin care fac dovada ca depasesc plafonul zilnic de incasare de 10.000 lei de la o persoana fizica :

  • documentul de proprietate sau folosinta a spatiului in care se desfasoara evenimentul
  • declaratia pe proprie raspundere a detinatorului spatiului in care se desfasoara evenimentul cu privire la suprafata si capacitatea acestuia, insotita de autorizatia de functionare.
  • situatia incasarilor pentru fiecare eveniment pe ultimele 12 luni conform anexei nr. 2 la prezentul ordin
  • copii ale facturilor emise in baza contractelor de furnizare a serviciilor pentru perioada pentru care se intocmeste situatia incasarilor.

Plafonul de incasasari in numerar solicitat se stabileste de organul fiscal in functie de nivelul maxim al incasarilor aferent unui eveniment din totalul evenimentelor incasate pe ultimele 12 luni.

organul fiscal solutioneaza cererea depusa prin emiterea unei decizii;

  • de aprobare a plafonului de incasari in numerar diferit de cel de 10.000 lei
  • de respingere a cererii de aprobare a plafonului de incasari in numerar, in cazul in care nu se justifica aprobarea cererii unui alt plafon decat cel de 10.000 lei

Decizia are valabilitate un an de la data comunicarii si poate fi reinoita sau modificata la cererea solicitantului.