Vă aducem la cunoştinţă apariţia următoarelor acte normative:

 1. Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1701 din 4 iulie 2018 pentru aprobarea Procedurii se stabilire şi de regularizare a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei de asigurări sociale datorate de persoanele fizice, precum şi a formularului 631 „Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei de asigurări sociale” (Monitorul Oficial nr. 672 din 2 august 2018).

 

Precizări suplimentare:

 1. OPANAF 1701/2018 – Procedură regularizare CAS şi CASS pentru anul 2017

–     Prevederile ordinului se aplică pentru stabilirea CAS şi CASS datorate pentru veniturile realizate de persoanele fizice în anul 2017.

–     Definitivarea CASS aferente anului 2017 se realizează de organul fiscal pentru următoarele categorii de venituri:

 1. a) venituri din activităţi independente;
 2. b) venituri din activităţi agricole, silvicultură, piscicultură;
 3. c) venituri din asocieri cu persoane juridice;
 4. d) venituri din cedarea folosinţei bunurilor:
 5. e) venituri din investiţii;
 6. f) venituri din alte surse.

–     Definitivarea CAS aferente anului 2017 se realizează de organul fiscal pentru veniturile din activităţi independente, determinate în sistem real, şi anume:

 1. a) venituri din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii;
 2. b) venituri din profesii liberale;
 3. c) venituri din drepturi de proprietate intelectuală.