Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat pentru dezbatere publică proiectul de ORDIN privind stabilirea operaţiunilor care dau dreptul la debitarea contului de TVA, cu acordul organului fiscal.

Prin proiectul de ordin se propune reglementarea modului în care pot fi utilizate sumele din contul de TVA, în cazul înființării popririi sau valorificării bunurilor.

Operațiunile care dau drept la debitarea contului de TVA, cu acordul ANAF, sunt:

  • a) înfiinţarea popririi asupra disponibilităţilor băneşti, de către organele de executare silită competente;
  • b) înfiinţarea popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi, de organele de executare silită competente;
  • c) înfiinţarea popririi asupra sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autorităţi sau instituţii publice, de către organele de executare silită competente;
  • d) valorificarea bunurilor mobile/imobile sechestrate/confiscate, de către organele de executare silită sau cele de valorificare a bunurilor confiscate competente.

Proiectul de ordin reglementează și documentul prin care structura fiscală centrală își dă acordul pentru debitarea contului de TVA, care poate fi reprezentat, după caz, de Adresa de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti, Adresa de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi, Adresa de înfiinţare a popririi asupra sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autorităţi sau instituţii publice, Acordul pentru debitarea contului de TVA, eliberat de structura de executare silită/valorificare in cazul valorificării bunurilor.

Prin proiectul de act normativ, se reglementează și faptul că: -în cazul popririi bancare, contul de TVA al debitorului poate fi debitat cu toată suma existentă în cont până la concurența sumei înscrisă în adresa de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești; -în cazul popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi sau asupra sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autorităţi sau instituţii publice, contul de TVA poate fi debitat cu TVA-ul datorat debitorului, în baza relaţiilor comerciale existente între acesta şi terţul poprit sau autoritatea sau instituţia publică, după caz; -în cazul valorificării bunurilor, contul de TVA poate fi debitat cu TVA-ul rezultat din valorificarea bunurilor.

Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA prevede faptul că persoanele impozabile şi instituţiile publice înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, au obligaţia să deschidă şi să utilizeze cel puţin un cont de TVA pentru încasarea şi plata TVA. De asemenea, potrivit art. 9 alin. (1) lit. l) din actul normativ mai sus invocat, conturile de TVA ale persoanelor mai sus mentionate, se debitează și cu alte sume rezultate din operaţiuni care dau dreptul la debitarea contului, stabilite prin ordin al preşedintelui Agentiei Naționale de Administrare Fiscală, cu acordul administrației fiscale.