Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1494/2018 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare (M. Of. nr. 553 din 3 iulie 2018)

√ aprobă modelul şi conţinutul formularului 670 „Decizie privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice”, precum şi anexele nr. 2a „Situaţie privind stabilirea bazei de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”, nr. 2b „Situaţie privind stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din investiţii şi/sau din alte surse” şi nr. 2c „Situaţie privind stabilirea contribuţiei de asigurări sociale”.

Formularul 670 „Decizie privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice”, se utilizează pentru stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice, pentru anul fiscal 2017.