S-a publicat în Monitorul Oficial nr. 119/2023 Ordinul comun nr. 165/7/1.272/456/2023 privind aprobarea Declarației 112.

Prevederile ordinului se aplică începând cu declararea veniturilor aferente lunii ianuarie 2023.
🔻Începând cu această lună declarația se completează la secțiunea ”E.3. Date detaliate privind impozitul pe venit și unele contibuții sociale obligatori ” și cu următoarele informații:
✅la punctul 8.2 cu informații privind veniturile asimilate salariilor, cum ar fi indemnizațiile de delegare impozabile, indemnizațiile de detașare impozabile, etc
✅ la punctul 8.3 cu informații despre avantajele în bani și natură cum ar fi: contravaloarea tichetelor de masa, tichetelor cadou, voucherele de vacanță etc.
✅ la punctul 8.4 s cu veniturile neimpozabile, de ex. Indemnizații de delegare neimpozabile, contravaloarea serviciilor turistice neimpozabile pe perioada concediului, pentru salariaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator în luna de raportare, cazarea şi contravaloarea chiriei pentru spaţiile de cazare/de locuit în limita a 20% din salariul minim.
Începând cu luna februarie 2023 se va completa și rândul 8.4.9 ”Contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilităților sportive, în vederea practicării sportului și educației fizice, suportate de angajator pentru angajații proprii, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual, conform art. 76 alin. (4^1) lit. h) din Codul fiscal”

🔻La secțiunea ”E.1. Venituri din salarii obținute la funcția de bază” se vor completa între altele date despre deducerea de bază, deducerea suplimentară și alte deduceri (de ex. abonamentul sportiv suportat de angajat).