ORDIN nr. 2.509/5.672/C/2022 pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Cerere de inregistrare fiscala” si a instructiunilor de completare a formularului „Cerere de inregistrare fiscala” a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 58 din 20 ianuarie 2023.

Cerere de inregistrare fiscala

Pentru a vedea formularul, click AICI»

INSTRUCTIUNI de completare a formularului „Cerere de inregistrare fiscala“

Depunerea cererii

Cererea de inregistrare fiscala, denumita in continuare cerere, se completeaza si se depune de catre persoanele juridice sau persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale supuse obligatiei de inmatriculare/inregistrare, dupa caz, la registrul comertului.

Cererea se completeaza si se depune la biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului , cu ocazia inmatricularii/inregistrarii, dupa caz, la registrul comertului, inainte de inceperea activitatii economice.

Completarea cererii

Casetele „Persoana juridica“ si „Persoana fizica“ se completeaza cu X in functie de categoria profesionistului care solicita inmatricularea/inregistrarea, dupa caz, in registrul comertului.

DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL

Randul 1. Impozit pe profit

Se marcheaza cu „X“ numai de catre contribuabilii care, potrivit legii, au obligatia sa declare acest impozit.

Randul 1.1 se completeaza cu data luarii in evidenta.

Randurile 1.2.1 si 1.2.2 – se marcheaza cu „X“ perioada fiscala valabila la data solicitarii inregistrarii obligatiei fiscale in vectorul fiscal.

Atentie! Data luarii in evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.

Randul 2. Impozit pe veniturile microintreprinderilorSe marcheaza cu „X“ de catre contribuabilii care sunt obligati la declararea si plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor, potrivit legii.

Randul 2.1 se completeaza cu data luarii in evidenta.

Atentie! Data luarii in evidenta se stabileste conform prevederilor titlului III „Impozitul pe veniturile microintreprinderilor“ din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Randul 3. Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, precum si contributii sociale

Randul 3.1. Informatii pentru stabilirea perioadei fiscale

Randul 3.1.1 „Numar mediu de salariati estimat de pana la 3 salariati exclusiv“ si randul 3.1.2 „Venit total estimat de pana la 100.000 euro“ se marcheaza de catre contribuabilii prevazuti la art. 147 alin. (10) din Codul fiscal, care se infiinteaza in cursul anului si care estimeaza ca, in cursul anului, vor avea un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv si, dupa caz, urmeaza sa realizeze un venit total de pana la 100.000 euro.

Randul 3.2. Perioada fiscala

Randul 3.2.1 se marcheaza cu „X“ de contribuabilii care au obligatia de a declara lunar impozitul pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, precum si contributii sociale, potrivit legii.

Randul 3.2.2 se marcheaza cu „X“ de contribuabilii prevazuti la art. 147 alin. (4) din Codul fiscal.

Randul 3.3. Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor se marcheaza cu „X“ numai de contribuabilii care au obligatia de declarare a impozitului pe veniturile din salarii si asimilate salariilor.

Randul 3.3.1 se completeaza cu data luarii in evidenta.

Atentie! Data luarii in evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.

Randul 3.4. Contributie de asigurari sociale (datorata de angajat) se marcheaza cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilati acestora, care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Randul 3.4.1 se completeaza cu data luarii in evidenta.Atentie! Data luarii in evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.

Randul 3.5. Contributie de asigurari sociale de sanatate (datorata de angajat) se marcheaza cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilati acestora, care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Randul 3.5.1 se completeaza cu data luarii in evidenta.Atentie! Data luarii in evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.

Randul 3.6. Contributie asiguratorie pentru munca (datorata de angajator) se marcheaza cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilati acestora, care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Randul 3.6.1 se completeaza cu data luarii in evidenta.Atentie! Data luarii in evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.

Randul 4. Taxa pe valoarea adaugata se marcheaza cu „X“ de catre persoanele care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal.

Randul 4.1. Se estimeaza cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizeaza sa o realizeze in perioada ramasa pana la sfarsitul anului calendaristic, constituita din valoarea totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii efectuate de persoana impozabila in cursul unui an calendaristic, taxabile sau, dupa caz, care ar fi taxabile daca nu ar fi desfasurate de o mica intreprindere, a operatiunilor rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate, daca taxa ar fi deductibila, in cazul in care aceste operatiuni ar fi fost realizate in Romania, conform art. 297 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, a operatiunilor scutite cu drept de deducere si, daca nu sunt accesorii activitatii principale, a operatiunilor scutite fara drept de deducere, prevazute la art. 292 alin. (2) lit. a), b), e) si f) din Codul fiscal.

Prin exceptie, nu se cuprind in cifra de afaceri, daca sunt accesorii activitatii principale, livrarile de active fixe corporale, astfel cum sunt definite la art. 266 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal, si livrarile de active necorporale, efectuate de persoana impozabila.

Randul 4.2 se marcheaza cu „X“ in cazul contribuabililor care opteaza pentru aplicarea regimului normal de TVA, estimand o cifra de afaceri egala sau mai mare cu plafonul de scutire prevazut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal.

Randul 4.3 se marcheaza cu „X“ in cazul in care se opteaza pentru aplicarea regimului normal de TVA, desi cifra de afaceri declarata este inferioara plafonului de scutire prevazut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal.

Randul 4.4. Perioada fiscala

Se marcheaza cu „X“ perioada fiscala care urmeaza a fi utilizata pentru taxa pe valoarea adaugata.

Persoana impozabila care se inregistreaza in cursul anului declara cu ocazia inregistrarii cifra de afaceri pe care preconizeaza sa o realizeze in perioada ramasa pana la sfarsitul anului calendaristic.

Daca cifra de afaceri estimata nu depaseste plafonul prevazut la art. 322 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunzator numarului de luni ramase pana la sfarsitul anului calendaristic, persoana impozabila va depune deconturi trimestriale in anul inregistrarii. Daca cifra de afaceri estimata depaseste plafonul prevazut la art. 322 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunzator numarului de luni ramase pana la sfarsitul anului calendaristic, persoana impozabila va utiliza luna calendaristica ca perioada fiscala.

Atentie! Inregistrarea in scopuri de TVA se considera valabila, potrivit reglementarilor legale in materie, incepand cu data comunicarii certificatului de inregistrare in scopuri de TVA, acesta putând fi ridicat de la sediul organului fiscal după obtinerea cerificatului de inmatriculare la ONRC.

Ca urmare a acestei proceduri este eliminată declarația 098, inregistrarea fiscală in scopuri de tva realizându-se prin această nouă cerere de inregistrare fiscală. Anterior acestor dispoziții legale, contribuabilii care doreau să se inregistreze in scopuri de tva depuneau la organul fiscal concomitent in aceeași zi cu depunerea la registrul comerțului a cererii de înmatriculare .