Legea reglementează modul de acordare, în beneficiul angajaţilor, a biletelor de valoare, în condiţiile şi cu excepţiile prevăzute de Codul fiscal.
 Biletele de valoare pot fi emise atât pe suport hârtie, cât şi pe suport electronic.
 Biletele de valoare care pot fi acordate sunt: tichete de masă, tichete cadou, tichete de creşă, tichete culturale şi vouchere de vacanţă.
 Legea intră în vigoare la 1 ianuarie 2019.
TICHETELE DE MASĂ
 Tichetele de masă sunt bilete de valoare acordate angajaţilor, lunar, ca alocaţiei individuală de hrană, utilizate numai pentru achitarea mesei sau pentru achiziţionarea de produse alimentare.
 Tichetele de masă pe suport hârtie se distribuie de către angajator, lunar, în ultima decadă a fiecărei luni, pentru luna următoare. Angajatorul distribuie, pe salariat, un număr de tichete de masă corespunzător numărului de zile lucrătoare din luna pentru care se face distribuirea.
 Salariatul poate utiliza, lunar, un număr de tichete de masă cel mult egal cu numărul de zile lucrate. Salariatul are obligaţia să restituie angajatorului, la finele fiecărei luni tichetele de masă necuvenite. Valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăşi suma de 15,18 lei
 Din punct de vedere fiscal:
a) cheltuielile cu tichetele de masă sunt deductibile la determinarea profitului impozabil pentru plătitorii de impozit pe profit;
b) tichetele de masă sunt considerate avantaje pentru salariaţi şi fac obiectul impozitului pe salariu (10%);
c) pentru tichetele de masă nu se datorează contribuţii sociale (CAS şi/sau CASS).
TICHETELE CADOU
 Tichetele cadou sunt bilete de valoare acordate, ocazional, angajaţilor, pentru cheltuieli sociale.
 Tichetele cadou pot fi acordate şi altor categorii de beneficiari, pentru campaniile de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de reclamă şi publicitate.
 Valoarea nominală a unui tichet cadou este de 10 lei sau un multiplu de 10, dar nu mai mare de 50 lei.
 Din punct de vedere fiscal:
a) cheltuielile cu tichetele cadou oferite salariaţilor (ca cheltuieli sociale) sunt deductibile la determinarea profitului impozabil pentru plătitorii de impozit pe profit, în limita unui procent de 5% din fondul de salarii;
b) tichetele cadou oferite salariaţilor, cât şi cele oferite în beneficiul copiilor minori ai acestora, cu ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum şi cadourile, inclusiv tichetele cadou, oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, în măsura în care valoarea acestora pentru fiecare persoană în parte, cu fiecare ocazie din cele de mai sus, nu depăşeşte 150 lei;
c) pentru tichetele cadou nu se datorează contribuţii sociale (CAS şi/sau CASS).
TICHETELE DE CREŞĂ
 Tichetele de creşă sunt bilete de valoare care se acordă, lunar, angajaţilor care nu beneficiază de concediul şi de indemnizaţia acordate pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani.
 Tichetele de creşă pot fi utilizate numai pentru achitarea taxelor la creşa unde este înscris copilul.
 Nivelul maxim al sumelor acordate sub forma tichetelor de creşă nu poate depăşi suma de 450 de lei pentru o lună, pentru fiecare copil aflat la creşă. Valoarea nominală a unui tichet de creşă este de 10 lei sau un multiplu de 10, dar nu mai mare de 100 lei.
 Din punct de vedere fiscal:
a) cheltuielile cu tichetele de creşă oferite salariaţilor sunt deductibile la determinarea profitului impozabil pentru plătitorii de impozit pe profit, în limita unui procent de 5% din fondul de salarii;
b) tichetele de creşă sunt considerate avantaje pentru salariaţi şi fac obiectul impozitului pe salariu (10%);
c) pentru tichetele de creşă nu se datorează contribuţii sociale (CAS şi/sau CASS).
TICHETELE CULTURALE
 Tichetele culturale sunt bilete de valoare acordate angajaţilor, lunar sau ocazional, pentru achitarea contravalorii de bunuri şi servicii culturale.
 Bunurile şi serviciile culturale pot fi: a) abonamente sau bilete la spectacole, concerte, proiecţii cinematografice, muzee, festivaluri, târguri şi expoziţii, permanente sau itinerante, parcuri tematice, inclusiv cele destinate copiilor; b) cărţi, manuale şcolare, albume muzicale, filme, în orice format.
 Nivelul maxim al sumelor acordate sub forma tichetelor culturale nu poate depăşi suma de 150 de lei pentru tichetele acordate lunar, respectiv suma de 300 de lei/eveniment, pentru cele acordate ocazional. Valoarea nominală a unui tichet cultural este de 10 lei sau un multiplu de 10, dar nu mai mare de 50 lei.
 Din punct de vedere fiscal:
a) cheltuielile cu tichetele culturale oferite salariaţilor sunt deductibile la determinarea profitului impozabil pentru plătitorii de impozit pe profit, în limita unui procent de 5% din fondul de salarii, în situaţia în care sunt considerate cheltuieli sociale;
b) tichetele culturale sunt considerate avantaje pentru salariaţi şi fac obiectul impozitului pe salariu (10%);
c) pentru tichetele culturale se datorează contribuţii sociale (CAS şi CASS).
VOUCHERELE DE VACANŢĂ
 Voucherele de vacanţă sunt bilete de valoare care se acordă angajaţilor pentru acoperirea unor cheltuieli ocazionate de efectuarea concediului de odihnă în regim de turism intern.
 Nivelul maxim al sumei care poate fi acordată unui angajat în decursul unui an fiscal sub forma voucherelor de vacanţă este de 6 salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată.
 Voucherele de vacanţă sunt destinate acoperirii cheltuielilor cu servicii turistice, de cazare, de masă şi/sau de recuperare a capacităţii de muncă. Voucherele de vacanţă pot fi utilizate şi pentru acoperirea cheltuielilor cu servicii de călătorie şi/sau de divertisment, dacă se regăsesc într-un pachet turistic.
 Valoarea nominală permisă pentru un voucher de vacanţă pe suport hârtie este multiplu de 10 lei, dar nu mai mult de 100 lei.
 Voucherul de vacanţă are perioada de valabilitate de un an de la data emiterii, fără a se înţelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic, în cazul în care voucherul a fost emis pe acest tip de suport.
 Se interzice unităţii afiliate acordarea unui rest de bani la voucherul de vacanţă.
 Contravaloarea serviciilor turistice prestate de către unităţile afiliate peste valoarea voucherelor de vacanţă se suportă de către angajat, titular al voucherelor de vacanţă.
 Din punct de vedere fiscal:
a) cheltuielile cu voucherele de vacanţă sunt deductibile la determinarea profitului impozabil pentru plătitorii de impozit pe profit;
b) voucherele de vacanţă sunt considerate avantaje pentru salariaţi şi fac obiectul impozitului pe salariu (10%);
c) pentru voucherele de vacanţă nu se datorează contribuţii sociale (CAS şi/sau CASS).