Procedura  de corectare a erorilor cuprinse in situatiile financiare anuale si raportarile contabile anuale depuse de operatorii economici si persoanele juridice fara scop patrimonial a fost aprobata prin OMFP nr.…
citeste tot