Ce tipuri de finanțare europeană există? Cum se desfășoară procedura? Care sunt criteriile de eligibilitate și normele aplicabile?

Fondurile UE pot fi gestionate în mai multe moduri:

Gestiune directă

Comisia Europeană gestionează direct bugetul atunci când proiectele sunt derulate de către serviciile sale, la sediul său central, în delegațiile UE sau prin intermediul agențiilor executive ale UE. Gestiunea implică atribuirea granturilor, transferul de fonduri, activități de monitorizare, selectarea contractanților etc.

Gestiune indirectă

Programele de finanțare sunt gestionate indirect dacă sunt derulate de către țări partenere din UE, țări terțe, organizații internaționale sau agenții de dezvoltare ale statelor membre ale UE.

Gestiune partajată

În acest caz, Comisia Europeană încredințează gestionarea programelor țărilor UE. Aproximativ 80 % din fondurile acordate de UE se derulează în gestiune partajată.

Cum puteți obține finanțare

Aproximativ 80 % din fondurile acordate de UE sunt gestionate chiar de statele membre. Fondurile UE gestionate direct de către Comisia Europeană se acordă sub formă de granturi, contracte de achiziții publice etc. Această secțiune detaliază procedurile prin care puteți obține fonduri gestionate direct de către Comisie.

Comisia Europeană sprijină finanțarea proiectelor sau a organizațiilor care contribuie la punerea în aplicare a unui program sau a unei politici UE. Pentru a solicita o astfel de finanțare, trebuie să răspundeți unei cereri de proiecte sau de propuneri.

Găsiți cererea care vă interesează și urmați cu grijă procedura de depunere a dosarului. Atenție! Fiecare procedură este unică. Proiectul dvs. va intra în concurență cu alte proiecte depuse ca răspuns la cererea în cauză.

Pentru a fi eligibil pentru finanțare, s-ar putea să trebuiască să găsiți un partener de proiect.

Pentru detalii despre cererile de proiecte/propuneri lansate: