Legea nr. 89/2018 – aprobarea OUG nr. 73/2017 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea ANOFM, precum şi pentru modificarea art. 24 din OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor

Articol unic. — Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 73 din 5 octombrie 2017 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru modificarea art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 12 octombrie 2017.

Ordonanta-de-urgenta-nr-73-2017-pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea ANOFM precum si modificarea art.24 din OG nr.129/2000 privind formarea profesionala a adultilor.