GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea pct. 42 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi a modelului planului de remediere

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

2  Articol unic

Punctul 42 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi a modelului planului de remediere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 5 februarie 2018, se modifică și va avea următorul cuprins:

„42. Art. 10 lit. f) – h), j), u) şi cc) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare. ”

Deci acest proiect de modificare a HG 33/2018 include in cadrul contraventiilor la care se aplica legea prevenirii si  alin . cc) din OUG nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, respectiv : 

,, cc) nerespectarea de catre utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a termenelor prevazute de lege, de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale definite la art.3 alin. (2).”